På Svanevig Hospice arbejder vi ud fra værdierne

RUMMELIGHED  OMSORG  ANSVARLIGHED  MEDINDDRAGELSE

 

Torsdag den 23. maj afholder vi et debatarrangement på Hotel Falster i Nykøbing med titlen

Livets afslutning:
Er lovgivning om aktiv dødshjælp svaret? Og udnytter vi de muligheder, vi allerede har?

Læs mere og køb eventuelt din billet her