På Svanevig Hospice arbejder vi ud fra værdierne

RUMMELIGHED  OMSORG  ANSVARLIGHED  MEDINDDRAGELSE