RUMMELIGHED  OMSORG  ANSVARLIGHED  MEDINDDRAGELSE

Den omsorg og indsats, der ydes til patient og pårørende på hospice, bygger på en helhedsorienteret tankegang.

Formålet er, at det menneske, der nærmer sig livets afslutning, sammen med sine nærmeste skal tilbydes professionel hjælp og omsorg ved problemer af fysisk, psykisk, social og åndelig karakter for at opnå størst mulig livskvalitet i den resterende del af livet.