Covid-19 information

RUMMELIGHED  OMSORG  ANSVARLIGHED  MEDINDDRAGELSE

Kære pårørende, venner og bekendte til vores patienter,

I er naturligvis meget velkommen til at besøge jeres pårørende eller venner på Svanevig.

Vi har stadig følgende retningslinjer for besøg:

  • Du må naturligvis gerne være tæt på din pårørende, men hold stadig den anbefalede afstand til alle andre i huset.
  • Hvis du har symptomer på sygdom, skal du vente med besøg, til du er rask og har været symptomfri i 48 timer.
  • Hvis du har været i forbindelse med en, der er eller nyligt har været syg, anbefaler vi, at du får taget to pcr-test på henholdsvis fjerde og sjette dagen efter, du er blevet opmærksom på vedkommendes sygdom.

Vi beder jer huske på god håndhygiejne under hele jeres besøg. Der er sprit og vand og sæbe flere steder i huset og i patienternes lejligheder.

Har I spørgsmål, skal I endelig kontakte os.

Med venlig hilsen
Svanevig Hospice