Program for Åbent Hospice sæson 6
– forår ’23

Åbent Hospice er støttet af Folketidende


Forår 2023:

 • Torsdag den 26. januar kl. 19-21: Livets overgange i krydsfeltet mellem biologi, eksistens og kultur – Lotte Hvas, læge, forfatter,  tidligere medlem af Etisk Råd

  Livet er fyldt af overgange: Når vi vokser op, flytter hjemmefra, stifter familie og får arbejde. Eller i den sidste del af livet, når vi ikke længere er erhvervsaktive og måske krydser grænsen fra rask til syg. Vi kan selv blive ramt af alvorlig sygdom eller blive tilskuere til andres lidelse og død, hvor vi som pårørende skal nyorientere os i overgangen fra at leve i tosomhed til at bo alene.

  Alle overgange indeholder et element af usikkerhed og måske sorg, når vi er nødt til at sige at sige farvel til en del af livet, som det var.
  Men overgangene indeholder også muligheder for at noget nyt kan ske. Nogle overgange fejres, andre tabuiseres og bør italesættes. Samtaler om døden – som den sidste og endelige livsovergang – er ofte fraværende i den almindelige samtale, men alligevel nødvendig.

  Lotte Hvas, har udover sit arbejde som praktiserende læge i 25 år forsket i kvindelivets overgange og 2008 til 2013 været medlem af Det Etiske Råd. Med baggrund i sine erfaringer, vil hun diskutere hvordan overgangene præges af såvel biologi, som eksistentielle og kulturelle forhold. Hun vil komme ind på de etiske dilemmaer i den aktuelle diskussion om, hvordan vi (ikke) taler om døden i sundhedsvæsenet.

  Aftenens foredrag foregår i samarbejde med Støtteforeningen for Svanevig Hospice.

  Foredraget koster 75 kr. inklusive kaffe/te og kage.
  Tilmelding skal ske på telefon 5444 5434 eller mail: kontakt@svanevighospice.dk

 • Torsdag den 9. marts kl. 19-21: Dødsritualer – Klaus Bo, fotograf og journalist

  Har du nogensinde spekuleret over, hvordan man forholder til døden i andre kulturer?

  Det har du nu chancen for at blive klogere på, når dokumentarfotografen Klaus Bo denne aften fortæller om sit projekt “Dead and Alive Project”, som er et fotografisk studie i dødsritualer, og hvordan vi forholder os til døden forskellige steder i verden. Hans billeder har været vist i blandt andet National Geographic, New Philosopher Magazine og Stern Magazine.

  I Danmark holder vi gerne døden lidt på afstand, og vi overlader det ofte til professionelle at gøre den døde i stand og klar til begravelse eller bisættelse, selv når det er en af vores nærmeste, det handler om.
  Men mange andre steder i verden er døden anderledes nærværende i det daglige liv, og det er ofte familiens pligt at sørge for, at afdøde kommer videre på rette vis. Lig bliver behandlet med stor nænsomhed og omhu, for sjælen skal sendes godt af sted. Det skal vi se og høre om denne aften.

  Klaus Bo har i over 10 år rejst verden rundt og dokumenteret alverdens dødsritualer. Fra Madagaskar til Haiti over Grønland til Nepal har han på 15 langvarige rejser udforsket vores forhold til døden på tværs af religion, etnicitet og landegrænser.

  Foredraget koster 75 kr. inklusive kaffe/te og kage.
  Tilmelding skal ske på telefon 5444 5434 eller mail: kontakt@svanevighospice.dk

 • Torsdag 27. april kl. 19-21: Hvordan støtter man et barn, der har mistet – Omsorgsgruppen under Næstved Kommune 

  Omsorgsgruppen for Næstved og Omegn er en frivillig forening, hvor børn og unge i alderen 6 til 18 år, som har mistet en eller måske en søskende kan komme og få hjælp og støtte. Foreningen har i april 2023 eksisteret i 20 år, og der er løbende tilmeldt mellem 15-20 børn og unge.

  Omsorgsgruppen bruger forskellige bearbejdnings metoder som musik, kunstner, billedekort, spil, bøger, filmklip m.m. for at hjælpe børnene og de unge samt deres familier med at bearbejder deres tab og sorg. For børnene oplever et kæmpe tab og en voldsom ændring i deres dagligdag og fremtidsdrømme. Desuden oplever de ofte en mur af tavshed i deres dagligdag  efter deres tab. Børnene og de unge beskriver det som om alle andres liv går videre, mens deres er ændret.

  På denne aften vil gruppen fortælle om, hvordan de konkret arbejder med børn og unge, som har mistet, samt komme med forslag til, hvordan man kan hjælpe børnene, når man møder dem i sit arbejde eller privat.

  Aftenens foredrag foregår i samarbejde med Støtteforeningen for Svanevig Hospice.

  Aftenens foredrag koster 75 kr. inklusive kaffe/te og kage.
  Tilmelding skal ske på telefon 5444 5434 eller mail: kontakt@svanevighospice.dk