Program for Åbent Hospice sæson 6
– forår ’23

Åbent Hospice er støttet af Folketidende

 •  

Efterår 2023:

 • Torsdag den 28. september kl. 19-21: Fiks lige mit liv, please – Lotte Mørk, hospitalspræst på Rigshospitalet

  Det er en helt naturlig del af livet at gå ned med flaget af og til. Men det har vi glemt, siger hospitalspræst Lotte Mørk.

  “Hvad, vi ikke dør af, gør os stærkere”, er en af de floskler, der bliver brugt hyppigt. Vi kan godt lide tanken om, at svære perioder gør os stærkere.
  Lotte holder ikke hemmeligt, at hun finder denne tankegang absurd – den holder sjældent i virkeligheden.

  I dette foredrag vil hun derfor sætte fokus på:
  * at livet kan være godt trods svære omstændigheder med sorg, død og angst
  * at du skal erkende, at magtesløsheden er et menneskeligt vilkår. Den angår os alle, og hvis vi lærer at hengive os til den, kan den åbne for det fællesskab,
  vi har brug for, når vi konfronteres med magtesløsheden.

  Aftenens foregår i samarbejde med AOF.
  Billetter a 100 kr. købes via  AOF/Lolland eller på telefon 2485 5704 

 • Torsdag den 28. september kl. 19-21: Skal man altid sige sandheden? – Henrik Gade Jensen, sognepræst

  Har man altid en pligt til at tale sandt? Eller må man gerne lyve i en god sags tjeneste?
  Det er et centralt moralfilosofisk spørgsmål, som afhænger af, om det etisk gode begrundes ud fra pligt og princip eller ud fra nytte og virkning.

  Mange ansatte i sundhedssektoren konfronteres tit med dilemmaet om, hvor vidt sandheden skal siges eller undlades.
  Det er der ikke noget automatisk svar på, mener Henrik Gade

  Filosoffen Immanuel Kant (1724-1804) mente, at man aldrig måtte lyve uanset konsekvenserne.
  Omvendt lagde forfatteren Henrik Ibsen op til, at mennesker kun kan leve på en livsløgn og ikke kan tåle at få sandheden at høre.
  I praksis bliver alle mennesker tvunget til at være henholdende eller fortiende i svar, f.eks. på arbejdsmarkedet.

  Samtidigt er det ofte svært for mennesker at lyve eller tie, fordi det at tale sandt er en suveræn livsytring, som vi skal gøre vold
  på os selv for at kontrollere. Heldigvis har sandheden altid fortrin for løgnen, der lever af at negere eller forvrænge det sande.

  Aftenens foregår i samarbejde med FOF og Teologihøjskolen.
  Billetter a 100 kr. købes email hos FOF/Sydøst på: info@fof-sydost.dk Teologihøjskolen på: beasva@gmail.com

 

 • Lørdag den 25. november kl. 10-16: Julegospel workshop – Karina Fredensborg

  Kom i godt humør med en dag med god musik og masser af sang.
  Erfaring med gospelsang er absolut ikke en forudsætning. Karina vil lede
  os igennem dagen og lære os de grundlæggende forudsætninger.
  Bare kom med din sanglyst og gode humør.

  Workshoppen koster 125 kr. inklusive sandwich, kaffe, te og vand.
  Tilmelding skal ske på telefon 5444 5434 eller mail: kontakt@svanevighospice.dk