Fakta om opholdet på hospice

Hvad er et hospice?

Et hospice er en specialiseret sygehusafdeling, hvor der ydes pleje og behandling af komplicerede problemer og symptomer.

Det koster ikke patienten noget at være på et hospice. Region og kommune betaler for opholdet.

Man kan komme hjem igen. Et hospiceophold kan være et led i lindring af symptomer, fx smerter. Og når symptomerne er bedret kan man blive udskrevet, og komme tilbage på hospice, hvis behovet opstår igen.

Hospiceophold er ikke kun for kræftpatienter, men også et tilbud til patienter med fx uhelbredelige lunge- og hjertesygdomme og neurologiske lidelser.

På et hospice fortsættes lindrende behandling, fx blodtransfusioner, kemoterapi og strålebehandling i samarbejde med det øvrige sygehusvæsen.

Information om hospice!

En henvisning til hospice i rette tid kan give et roligt og trygt forløb helt frem til livets afslutning.

På hospice kan familie og pårørende bo og spise mod betaling.

Der er ansat læge, sygeplejersker, fysioterapeut, sekretær, økonoma, præst, musikterapeut, frivillighed koordinator, køkken- og rengøringsmedarbejdere.

Svanevig Hospice modtager patienter fra alle regioner. Der skal en lægehenvisning til for at komme på et hospice og man skal opfylde de visitationskriterier
som hospice har.

Et Hospice arbejder tæt sammen med “Afdeling for Lindrende Indsats”( det palliative team)

Læs Bentts histore om sin indlæggelse her