Fakta om opholdet på hospice

Hvad er et hospice?

 • Et hospice er en specialiseret sygehusafdeling, hvor der ydes pleje og behandling af komplicerede problemer og symptomer.
 • Det koster ikke patienten noget at være på hospice. Region og kommune betaler for opholdet.
 • Man kan komme hjem igen. Et hospiceophold kan være et led i lindring af symptomer, fx smerter. Og når symptomerne er bedret, kan man blive udskrevet – det sker for omkring 20 procent af vores patienter. Man kan altid få en ny henvisning fra sin læge og komme tilbage på hospice, hvis behovet opstår igen.
 • Hospiceophold er ikke kun for kræftpatienter, men også et tilbud til patienter med fx uhelbredelige lunge- og hjertesygdomme og neurologiske lidelser.
 • På et hospice fortsættes lindrende behandling fx blodtransfusioner, kemoterapi og strålebehandling i samarbejde med det øvrige sygehusvæsen

Information om hospice

 • En henvisning til hospice i rette tid kan give et roligt og trygt forløb helt frem til livets afslutning.
 • På Svanevig Hospice har vi plads til 14 patienter, som bor i egne lejligheder.
 • På hospice kan familie og pårørende bo og spise mod betaling.
 • Der er ansat læge, sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, sekretær, økonoma, præst, musikterapeut, frivilligkoordinator, køkken- og rengøringsmedarbejdere.
 • Svanevig Hospice modtager patienter fra alle regioner. Der skal en lægehenvisning til for at komme på et hospice, og man skal opfylde de visitationskriterier, som hospice har. Læs mere om kriterierne her
 • På Svanevig, som på alle andre af landets hospicer, arbejder vi tæt sammen med “Afdeling for Lindrende Indsats” (det palliative team) i kommuner og på sygehuse.

Læs Bentts histore om sin indlæggelse her