Besøgstjeneste

Vi tilbyder tre forskellige former for besøgstjeneste:

 • Til patienter, der bliver udskrevet fra Svanevig Hospice. Hvis du ønsker det, har du mulighed for at få besøg af en besøgsven/frivillig, som du kender fra hospice. Formålet er, at du ikke føler dig så alene og usikker efter udskrivelsen. Samtidig sikrer vi, at hospice i en periode efter udskrivelsen ved en smule om, hvordan du har det.
 • Til efterlevende, som i en periode efter et dødsfald har brug for lidt støtte. Du vil i en periode – typisk mellem tre og seks måneder – få tilknyttet en besøgsven/frivillig, som du kender fra tiden på hospice.
 • Til en efterlevende far eller mor med små børn, som har brug for sparring eller støtte de første måneder efter et dødsfald. Den besøgsven/frivillige, du vil få tilknyttet, har erfaring med børn.

 

 

Det tilbyder vi:

 • Først og fremmest tilbyder vi tryghed og nærvær.
 • Mindst ét ugentligt besøg af to til tre timer.
 • Mulighed for en snak, oplæsning, en tur ud at gå, kortspil mm.

Det tilbyder vi ikke:

 • Besøgstjenesten er ikke en aflastningstjeneste.
 • Vi påtager os ikke huslige gøremål.
 • Vi påtager os ikke at hjælpe patienten på toilettet, i bad eller
  anden form for personlig pleje.

Det praktiske:

 • Patienten eller den efterlevende har naturligvis ALTID vetoret overfor valget af besøgsven.
 • Hvis patienten har en samlever/ægtefælle og/eller børn tilstræber vi, at besøgsvennen på forhånd møder disse familiemedlemmer, så familien ved, hvem der kommer på besøg.
 • Det er vigtigt, at indgående aftaler om besøg kun brydes i alleryderste nødstilfælde. De to besøgsvenner skal så vidt muligt kunne dække for hinanden.
 • Alle besøgsvenner har afleveret en ren straffeattest til Svanevig Hospice.
 • Alle besøgsvenner har underskrevet en tavshedspligt.
 • Som besøgsven er det tilladt at nyde ét glas alkohol sammen med patienten ved særlige lejligheder.
 • Besøgsvenner må ikke modtage større gaver eller penge fra patienten eller dennes familie. Det er i orden at modtage eksempelvis en blomst, chokolade eller vin ved mærkedage som fødselsdag eller jul.
 • Besøgsvenner må aldrig skrive under på noget hos patienten – eksempelvis som vitterlighedsvidne på testamenter eller lignende.
 • Besøgsvennerne får dækket udgifter til deres transport fra hospice.
 • Gruppen af besøgsvenner har med jævne mellemrum møder med frivilligkoordinatoren, hvor der både er mulighed for at få supervision og indhente udefrakommende viden og input, når der er behov for det.