Besøgstjeneste

Vi ønsker, at patienter, der bliver udskrevet fra Svanevig Hospice, får mulighed for at få besøg af en besøgsven/frivillig, som de kender fra hospice.

Formålet er, at patienten ikke føler sig så alene og usikker efter udskrivelsen. Samtidig sikrer vi, at hospice i hvert fald i en periode efter udskrivelsen ved en smule om, hvordan patienten har det.

I velkomstmapperne i lejligheden ligger der en liste med billede af de pt. ti besøgsvenner.

 

Det tilbyder vi:

 • Først og fremmest tilbyder vi tryghed og nærvær.
 • Mindst ét ugentligt besøg af to til tre timer.
 • Mulighed for en snak, oplæsning, en tur ud at gå, kortspil mm.

Det tilbyder vi ikke:

 • Besøgstjenesten er ikke en aflastningstjeneste.
 • Vi påtager os ikke huslige gøremål.
 • Vi påtager os ikke at hjælpe patienten på toilettet, i bad eller anden form for personlig pleje.
 • Vi kan ikke påtage os at tage os af ægtefælle/samlever/andre pårørende.

 

Det praktiske:

 • To besøgsvenner bliver i god tid – vi tilstræber senest 14 dage – inden udskrivelse tilknyttet patienten. Det skal i videst muligt omfang være frivillige/besøgsvenner, som i forvejen har et forhold til patienten.
 • Patienten har naturligvis ALTID vetoret overfor valget af besøgsven.
 • Hvis patienten har en samlever/ægtefælle og/eller børn møder besøgsvennen på forhånd disse familiemedlemmer, så der familien ved, hvem der kommer på besøg.
 • Som udgangspunkt går telefonkontakt via Svanevig. Patienten har med andre ord ikke besøgsvennens telefonnummer eller omvendt.
 • Det er vigtigt, at indgående aftaler om besøg kun brydes i alleryderste nødstilfælde. De to besøgsvenner skal så vidt muligt kunne dække for hinanden.
 • Alle besøgsvenner har afleveret en ren straffeattest til Svanevig Hospice.
 • Alle besøgsvenner kan legitimere sig ved et identitetskort med navn og Svanevigs logo.
 • Alle besøgsvenner har underskrevet en tavshedspligt.
 • Som besøgsven er det tilladt at nyde ét glas alkohol sammen med patienten ved særlige lejligheder.
 • Besøgsvenner må ikke modtage større gaver eller penge fra patienten eller dennes familie. Det er i orden at modtage eksempelvis en blomst, chokolade eller vin ved mærkedage som fødselsdag eller jul.
 • Besøgsvenner må aldrig skrive under på noget hos patienten – eksempelvis som vitterlighedsvidne på testamenter eller lignende.
 • Besøgsvennerne får dækket udgifter til deres transport fra hospice.
 • Gruppen af besøgsvenner har med jævne mellemrum og mindst én gang i kvartalet møder med frivilligkoordinatoren, hvor der både er mulighed for at få supervision og indhente udefrakommende viden og input, når der er behov for det.