Henvisning og visitation

Elektroniske henvisninger kan nu modtages:
sks kode: 352601 og lokationsnummer: 5790001381172

Ansøgning om ophold på Svanevig Hospice sendes til:

Svanevig Hospice
Lindstrømsvej 2
4941 Bandholm

Eller elektronisk via: kontakt@svanevighospice.dk

Hvis der er problemer med at se henvisningen så kontakt os på tlf: 54 44 54 34

De tre hospicer i Region Sjælland har ens henvisningsblanket for at lette arbejdet hos vores samarbejdspartnere.
Ønsker patienten at blive henvist til mere end et hospice, beder vi om, at der prioriteres i det øverste felt.

Henvisningsskemaet kan downloades her:

Henvisningsskema.pdf

Vi gennemgår henvisningerne hver mandag og torsdag om formiddagen.