Målgruppen

Målgruppen for ophold på Svanevig Hospice er mennesker:

  • Der har en uhelbredelig sygdom med heraf følgende komplekse symptomer af fysisk, psykosocial eller åndelig karakter.
  • Der skønnes at have en kort levetid tilbage.
  • Der har afsluttet al helbredende behandling.
  • Der er informeret om det lindrende sigte med plejen og behandlingen.
  • Der selv ønsker hospiceophold.

For at komme på hospice kræver det en henvisning fra egen læge. Læs mere her 

Vi gennemgår alle henvisninger hver mandag og torsdag om formiddagen.