Målgruppen

Målgruppen for ophold på Svanevig Hospice er mennesker:

  • Der har en uhelbredelig sygdom med heraf følgende komplekse symptomer af fysisk, psykosocial eller åndelig karakter.
  • Der skønnes at have en kort levetid tilbage.
  • Der har afsluttet al helbredende behandling.
  • Der er informeret om det lindrende sigte med plejen og behandlingen.
  • Der selv ønsker hospiceophold.