Sekretær

Lisbente Mannerup, lægesekretær og receptionist:

Hvad er dine hovedopgaver?

”Der er flere forskellige.
Jeg er receptionist. Det vil sige, at jeg tager imod alle, der kommer i huset: Patienter, pårørende, frivillige, folk med et eller andet ærinde i huset. De kommer alle sammen forbi receptionen som det første.
Jeg indlægger og udskriver patienterne, og jeg sørger for at holde Sundhedsplatformen ajour.
Og så passer jeg naturligvis telefon, betaler regninger, laver afregninger, skriver referater fra personalemøder og den slags. Det er et ret varieret job”

Hvor meget har du med patienterne og deres pårørende at gøre?

”En hel del, synes jeg. Det er jo helt naturligt ofte hos mig de helt lavpraktiske spørgsmål havner: Hvornår går bussen til Maribo? Hvordan betaler man for maden? Kan vi få et Boxerkort? Al den slags.
Men både pårørende og patienter kommer også ofte for at få en lille snak om vejret eller haven eller noget andet, som ikke har at gøre med sygdom. Jeg tror, det givet et lille frirum, at jeg ikke er hverken læge eller sygeplejerske. Og jeg tager mig gerne tiden til det. Det er helt naturligt og en del af mit job, synes jeg”.

Hvad er forskellen på at arbejde på Svanevig og på sygehuset, hvor du var tidligere?

”Det kan siges meget kort: Jeg er kommet til et hus, hvor man ser muligheder frem for begrænsninger.
Det var faktisk en udfordring i starten, fordi man på sygehuset er så vant til at tage udgangspunkt i begrænsninger og besparelser. Det har jeg været præget af i mange år, så det tager tid at lære at tænke på en anden måde. Men det er dejligt. Spændende!”