Souschef

Sharon Carn, souschef:

Hvad er dine primær arbejdsopgave?

Først og fremmest at stå i spidsen for en gruppe fagligt meget kompetente sygeplejersker, og sørge for at deres arbejdsdag hænger sammen.

Andre opgaver er blandt andet at være med til udvikle sygeplejen på Svanevig, og at visitere og indkalde nye patienter i samarbejde med en sygeplejerske og vores læger. Igennem visitationen er jeg med til at sikre et flow af patienter, som kan få nytte og lindring af det, vi kan her i huset.

Derudover er jeg tværfagligt bindeled mellem sygeplejerskerne og de andre personalegrupper i huset.

 

Hvad synes du er særligt ved at være ansat på hospice?

Det helt særlige ved Svanevig er, at næsten alting kan lade sig gøre. Alting foregår som udgangspunkt på patientens præmisser, så forløbet bliver så godt for patienten og familien som muligt. Det er desværre ikke ret mange steder, det er sådan i sundhedsvæsenet i dag.

Jeg har tidligere været ansat som leder i hjemmeplejen, og jeg har savnet dels at lede medarbejdere, som jeg ser hele dagen hver dag – i hjemmeplejen kunne der gå lang tid imellem, at jeg faktisk så mine medarbejdere – og dels har jeg savnet at være specialist i stedet for generalist. Jeg har tidligere arbejdet på en neurokirurgisk afdeling, hvor vi også var specialister. Det passer mig rigtigt godt. At dykke ned i et fagområde og blive rigtig god til det, præcis som man er til palliation her på stedet.

Og så er Svanevig et hus, hvor man bliver ramt af følelsen af ro, rummelighed og varme, så snart man kommer ind ad døren. Man fornemmer klart, at her foregår en masse, men det sker i en atmosfære af ro. Det er meget anderledes end andre steder, jeg har arbejdet.

 

Tager du nogensinde arbejdet med hjem?

Der er altid familier eller patientforløb, som rammer en mere end andre. Jeg kan ind imellem føle, at det er unfair, at en patient skal igennem et hårdt sygdomsforløb. Men omvendt tænker jeg
også: Lad dem komme her og få al den lindring, pleje og omsorg, som vi kan give!

I virkeligheden synes jeg, det er meget livsbekræftende at arbejde på hospice. Og jeg lærer at sætte pris på alt det, jeg har i mit eget liv, mens tid er.