Støtteforeningen www.anemonenyt.dk

Svanevig Hospice har en stor og aktiv støtteforening, der har til formål:

  • At støtte det frivillige arbejde på hospice
  • At tilvejebringe økonomiske midler, og dermed være med til at glæde patienter og pårørende under opholdet
  • At udbrede og formidle kendskabet til hospice
  • At tilvejebringe økonomiske midler med henblik på uddannelse, udvikling og forskning inden for hospicearbejdet.

Støtteforeningen hjælper hospice både økonomisk og praktisk, og er en vigtig forudsætning for, at vi kan give patienter og deres familier de bedste muligheder for at leve det liv der er tilbage med mest mulig livskvalitet.

Støtteforeningen har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse mere om foreningens vigtige arbejde.

For at komme videre til støtteforeningens hjemmeside klik her: www.anemonenyt.dk

Indmeldelse foregår på støtteforeningens egen hjemmeside.

Kontingent
Enkelt medlem 100 kr. årligt
Firma/forening 500 kr. årligt

Kontingent opkræves via betalingskort, som bliver tilsendt. Samtidig er der mulighed for at blive tilmeldt betalingsservice.

Eventuelle gavebeløb til Støtteforeningen kan indbetales til SparLolland/Jyske Bank reg. nr. 0694 konto nr. 0002113171.
Husk venligst at anføre navn ved indbetaling.

Hjørdis Høegh-Andersen, formand for Støtteforeningen for Svanevig Hospice:

Hvad er Støtteforeningens vigtigste opgaver?

”Vores opgaver er først og fremmest at støtte det frivillige arbejde på Svanevig og at være med til at udbrede kendskabet til, hvad både patienter og pårørende kan få ud af et ophold på hospice. En anden stor opgave er at rejse økonomi, som kan være med til at gavne og glæde patienter og deres pårørende under deres ophold på Svanevig. Vi støtter blandt andet det frivillige arbejde økonomisk, så de frivillige eksempelvis kan tage patienterne med på ture eller lave andre aktiviteter for og med patienter og pårørende. Samtidig er det også en vigtig opgave, at vi være med til at skaffe midler til uddannelse og kurser til frivillige og personale, og til skabe udvikling og forske indenfor hospiceverdenen”.

Hvad ser du som de vigtigste grunde til at have frivillige på hospice?

”De frivillige er med til at skabe et rum, hvor alt ikke handler om sygdom. Og de er gode til at lytte, hvis der er behov for et øre. De frivillige kan bringe det hjemlige og hverdagen ind på hospice. Samtidig kan de skabe nogle oplevelser og glæder for både patienter og pårørende, fx ved at engagere dem i at male eller lave andre aktiviteter, gå en tur, tage på udflugt eller sørge for musik og sang. Det er oplevelser, som er vigtige både i det øjeblik, de foregår, men også som dejlige minder i fremtiden”.

Hvorfor har du personligt valgt at lægge så stort et arbejde i bestyrelsen?

”Fordi det er en vigtig opgave at give mennesker, der er ramt af en uhelbredelig sygdom, nogle gode stunder. Jeg vil gerne være med til at skabe rammerne for, at patienterne sammen med deres kære kan finde roen og glæden, mens de er på hospice. Samtidig er det spændende og utroligt livsbekræftende at deltage i alle mulige netværk, hvor jeg kan være med til at sætte hospicesagen og Svanevig på dagsordenen. Der er altid stor villighed til at hjælpe, og det er en stor glæde at opleve, fordi jeg ved, hvor meget støtten betyder for dagligdagen på Svanevig”.

Bestyrelsen for Støtteforeningen for Svanevig Hospice

Hjørdis Høegh-Andersen, formand
Fjordvej 8, 4990 Sakskøbing
Tlf.: 52 38 46 94
E-mail: hj@hoegh-a.dk

Inger Vibeke Svanekier, næstformand
Kraghave Gaabensevej 24, 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 40 19 46 47
E-mail: ivs@sol.dk

Arno Larsen, sekretær
Ahornvænget 7, 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 51 20 35 18
E-mail: bonde.larsen@gmail.com

Ruth Bierre, bestyrelsesmedlem
Sdr. Boulevard 105 B, 4930 Maribo
Tlf.: 22 45 70 38
E-mail: ruthbierre@gmail.com

Dorthe Vistisen, bestyrelsesmedlem
Sdr. Boulevard 77
4930 Maribo
​Tlf.: 27 59 58 76
E-mail: info@guldsmed-kelo.dk

 

Annelise Jørgensen, suppleant
Ørslevvej 85, 4760 Vordingborg
Tlf.: 23 93 67 00
E-mail: annelise@kileager.dk

Ulla Gotsæd,suppleant
​Rådmandsvej 21, 4900 Nakskov
​Tlf.: 27 81 02 25
​E-mail: ullagotsaed@gmail.com

Janne Frandsen, suppleant
Orebyvej 210, 4990 Sakskøbing
Tlf.: 51 95 94 75
E-mail: janne.frandsen@gmail.com

 

Uden for bestyrelsen:
Arne Kappel Kørup, kasserer
​Nykøbingvej 169, Horreby
​4800 Nykøbing F.
Tlf, 23 25 72 85
E-mail: korup@privat.dk