Bestyrelse

Birgitte Anthonsen, formand for bestyrelsen for Svanevig Hospice og læge:

Hvad ser du som bestyrelsens vigtigste opgave?

”At sikre, at hospice lever op til de faglige, sundhedsmæssige, økonomiske og arbejdsmæssige krav, der stilles til at have en driftsoverenskomst med Region Sjælland”.

Hvad ser du/I som Svanevigs vigtigste udvikling i de kommende år?

”At vi fortsætter det høje faglige niveau, og at vi åbner hospice mod det nærsamfund, som vi skal betjene. Jeg håber også, at vi kan udvide i fremtiden med ambulante pladser”.

Hvorfor har du valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet på Svanevig?

”Det blev jeg i sin tid opfordret til, og så var jeg grebet! Tanken om at have et sted, hvor man i så vanskelige situationer kunne få maksimal hjælp, var oplagt, da der blev åbnet lovgivningsmæssigt for muligheden. Og d et har været fantastisk at være med på denne ”rejse””.

Birgitte Anthonsen

 

Formand
Birgitte Anthonsen, speciallæge i almen medicin
Nykøbing F
Mail: anthonsen@dadlnet.dk

Næstformand
Lone Rømø, advokat
Nykøbing F
Mail:lr@BBFadvokater.dk

Repræsentant for støtteforeningen
Inger Vibeke Svanekier, sygeplejerske
Nykøbing F.

Medarbejder repræsentant
Marie-Louise Brehm Nielsen, sygeplejerske
Søllested

Bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Kristensen, revisor
Nykøbing F

Helle Samson, jurist
Nykøbing F.

Tina Skafte, privatpraktiserende læge
Nysted.

Annitta Nordkvist Permin, psykolog

Michael Pedersen, erhvervs-bankrådgiver