Ledige stillinger

SYGEPLEJERSKE MED PALLIATIONSHJERTET PÅ DET RETTE STED SØGES TIL SVANEVIG HOSPICE!

Kærlighedens veje er uransagelige! Vi søger derfor en ny kollega, der vil være en del af et dynamisk hus, hvor omsorg, rummelighed, medinddragelse og ansvarlighed er i højsæde.

Vi tilbyder:

En fast stilling i dag -/ nattevagt 32/34 timer pr uge, med tiltrædelse 1./7. 2021 og gerne før.

Vi søger en ny kollega med minimum 2 års klinisk erfaring. Der arbejdes hver 3 weekend.

Hos os får du blandt meget andet mulighed for:

 • At deltage i diplom moduler i palliation
 • Deltagelse i den nationale palliative kongres hver andet år (deltagelse går på skift).
 • Årlig temadag for hele huset.
 • Supervision ca. hver 3 måned.

Om huset kan der blandt meget andet nævnes:

 • Svanevig Hospice er et hus fuld af engagerede og dygtige medarbejdere, der bestræber sig på at gøre patienternes og de pårørendes tid her på stedet bedst mulig. Vi har ansat 23 dygtige og fagligt kompetente sygeplejersker samt en bred vifte af andre tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Om natten er der altid to sygeplejersker på arbejde til at varetage plejen af husets 14 patienter. Huset bærer præg af ro og rummelighed.
 • Du får mulighed for at yde en optimal omsorg som både er fysisk, psykisk, åndelig og social.
 • Vi arbejder inddragende og samskabende på alle niveauer: ift. patienten, vores kolleger, de pårørende og de frivillige. Vi tror på, at medinddragelse skaber motivation, ejerskab og meningsfuldhed.
 • samarbejdet med patienten sikrer vi medinddragelse ved at lytte til patientens behov og ønsker og – i størst muligt omfang – skabe individuelle løsninger.

 Vores forventninger til dig er, at du:

 • er velfunderet, engageret og imødekommende
 • kan planlægge, udøve og vurdere sygeplejen til alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende
 • har gode kommunikative evner
 • vil sætte symptomlindring og livskvalitet i højsædet og har respekt for den enkelte patients valg og fravalg, og at du kan arbejde ud fra betragtningen om, at livet har værdi til det ophører
 • har lyst til at arbejde i et tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring
 • ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel
 • har flair for it – eller er villig til at få det. Vi arbejder med Sundhedsplatformen.

 

 

Du kan læse mere om Svanevig Hospice på www.svanevighospice.dk

Aflønningen sker efter overenskomst mellem DSR og Danske regioner. Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til souschef Sharon Carn Ljunggren tlf. 5444 5434.

Ansøgningsfrist d. 24 maj 2021 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21.

Skriftlig ansøgning sendes til Svanevig Hospice, Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm. Att. Sharon Carn Ljunggren eller mail shca@svanevighospice.dk.