Ledige stillinger

Skal du prøve noget nyt i 2023? Så er muligheden der nu

Svanevig Hospice søger sygeplejerske til fast stilling 32-37 timer pr. uge i DV/NV med vagt hver 2. eller 3. weekend.
Tiltrædelse 1. marts 2023.

Drømmer du om tid til omsorg, brænder du for sygeplejen til alvorligt syge og døende patienter samt deres pårørende,
og ønsker du en hverdag, hvor intet er ligegyldigt, og alt har værdi, så kunne du være vores nye kollega.

Hvem er vi
Fundamentet på Svanevig hospice bygger på højt specialiseret, tværfaglig, lindrende behandling og pleje til uhelbredelig
syge og døende patienter og deres pårørende.

Vores lyse og moderne hospice har plads til 14 indlagte patienter, og vores dagligdag handler om at give den bedst mulige
livskvalitet ud fra patientens og de pårørendes ønsker og behov.

På Svanevig Hospice er nærværet med patienten og de pårørende den bærende faktor i forhold til at yde en specialiseret
palliativ pleje. Tiden til omsorgen og til det, der er behov for hos det enkelte menneske her og nu, prioriteres frem for behandling og rutiner.


Ud over tid til at tage dig af patienterne og de pårørende og til at yde den pleje og omsorg, der er behov for, så tilbyder vi:

 • Tid til sygepleje i ordets bredeste og bedste forstand. Her er tid til både patienten og de pårørende.
 • Sammen med vores tværfaglige team og frivillige og skabe kreative løsninger i plejen af patienten for at skabe
  den bedst mulige dag for patient og pårørende.
 • At deltage i diplom moduler i palliation.
 • Personlige og faglige udviklingsmuligheder.
 • Deltagelse i National Kongres hver andet år (deltagelse går på skift).
 • Årlig temadag for hele huset.
 • Supervision ca. hver tredje måned med ekstern superviser.
 • Intern undervisning og faglig sparring med kolleger og ledere.
 • Indflydelse på din vagtplan.
 • Fokus på omsorgen for hinanden og det gode kollegaskab.
 • Et arbejde i smukke omgivelser – både indenfor og udenfor.

Vi forventer af dig, at du:

 • Har klinisk erfaring, og at du formår både i dine holdninger og handlinger at sætte patienten først. Vi arbejder ud fra
  en holdning om, at livet har værdi hver eneste dag og skal leves til det sidste.
 • Kan arbejde ud fra værdierne: rummelighed, ansvarlighed, medinddragelse og omsorg.
 • Er velfunderet, engageret og imødekommende.
 • Kan planlægge, udøve og vurdere sygeplejen til alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende.
 • Har gode kommunikative evner.
 • Vil sætte symptomlindring og livskvalitet i højsædet, og at du har respekt for den enkelte patients valg og fravalg.
 • Har lyst til at arbejde i et tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring.
 • Ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel
 • Har flair for it – eller er villig til at få det. Vi arbejder med Sundhedsplatformen

Du er naturligvis meget velkommen til at ringe og få en snak, før du sender din ansøgning.

Vi afholder åbent hus for interesserede ansøgere onsdag d. 18. januar 2023 kl. 16-17 i Multisalen på Svanevig hospice

Og så kan du i øvrigt læse mere om Svanevig Hospice på www.svanevighospice.dk
eller på vores Facebookside: www.facebook.com/svanevighospice

Aflønningen sker efter overenskomst mellem DSR og Danske regioner. Forhåndsaftale kan ses på DSRs hjemmeside.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til souschef Anette Wendel Jensen
eller hospicechef Birgitte Bülow tlf. 54445434.

Ansøgningsfrist mandag den 23. januar 2023 kl. 12.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 26. januar 2023.

Skriftlig ansøgning sendes til:
Svanevig Hospice, Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm, att. Anette Wendel Jensen eller på mail awej@svanevighospice.dk

 

 

Er du sygeplejerske, og kunne du have lyst til blive afløser, er du velkommen til at henvende dig til souschef Anette Wendel Jensen på awej@svanevighospice.dk eller på telefon: 5444 5434.