Ledige stillinger

Afdelingssygeplejerske/souschef søges til Svanevig Hospice pr. 1 maj

Vi søger en engageret sygeplejerske, der vil være med til at lede og udvikle et hus fuld af dedikerede medarbejdere og lige så dedikerede frivillige.

Du er hospicechefens nærmeste sparringspartner og i hendes fravær, er du ansvarlig for den daglige drift.

Vi har brug for en synlig og engageret leder, der kan se sig selv i en organisation, der rummer meget forskellige mennesker, som har det fælles mål at skabe livskvalitet for vores patienter og pårørende.

På Svanevig Hospice arbejder vi med livskvalitet ud fra en betragtning om, at livet har værdi til det ophører. Det betyder, at vi altid arbejder med udgangspunkt i det enkelte menneske, dets behov og ønsker. Vores udviklingsarbejde har derfor fokus på det, der gavner patienterne.

Medinddragelse og ansvarlighed er helt centrale elementer i samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og de frivillige.

Dine hovedopgaver er det daglige ansvar for vores 25 sygeplejersker, kvaliteten af det sygeplejefaglige arbejde og den faglige udvikling – det sidste i tæt samarbejde med vores udviklingssygeplejerske.

Visitering af nye patienter og kontakten til samarbejdspartnere og pårørende i den forbindelse er en opgave, som vil tage en del af din tid.

Om dig:
Vi forventer, at du har relevant lederuddannelse samt ledererfaring. Et indgående kendskab til det palliative felt betragter vi som en stor fordel.
Du skal have gode kommunikative evner, kunne konfliktløse og være anerkendende i din tilgang til andre mennesker.
Du skal kunne se dig selv i en flad, uhøjtidelig og tværfaglige organisation, hvor vi hjælper hinanden med at løse de opgaver, der opstår.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem DSR og Danske Regioner.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til hospicechef Birgitte Bülow tlf: 5444 5434

Ansøgningen sendes til Birgitte Bülow på mail bfu@svanevighospice.dk
Ansøgningsfrist d. 1. marts kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 18. marts.

Du kan læse mere om Svanevig Hospice på www.svanevighospice.dk

 

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse for souschef på Svanevig Hospice:

Souschefen fungerer i tæt samarbejde med hospicechefen og med reference til denne.

I hospicechefens fravær er det souschefen, der er øverste ansvarlige.

Souschefen har overordnet medansvar for:

 • at Svanevig Hospice drives i henholdt til vedtægter, værdigrundlag, driftsaftale og faglige retningslinjer
 • at den økonomiske ramme overholdes og de tilstedeværende ressourcer udnyttes til mest mulig gavn for patienter og pårørende
 • er medansvarlig for ansættelser og afskedigelser

Souschefen er nærmeste leder for sygeplejerskerne og har en særlig opgave i forhold til sygeplejen i huset, herunder:

 • Sikre og udvikle kvaliteten af den sygeplejefaglige indsats på Svanevig Hospice.
 • Være daglig sparringspartner for sygeplejerskerne.
 • Sikre hensigtsmæssig planlægning og prioritering i forhold til den samlede mængde opgaver.
 • Understøtte den enkelte sygeplejerskes faglige og personlig udvikling mhp. kvalificering i forhold til den palliative indsats.
 • At revidere og vedligeholde diverse instrukser.
 • Understøtte den tværfaglig indsats.
 • Igangsætte og understøtte faglige udviklingsprojekter og være tovholder på implementering af ny viden og nye retningslinjer.
 • Være konfliktløser, når dette er nødvendigt.

En del af udviklingsarbejdet vil ske i tæt samarbejde med udviklingssygeplejersken.

Souschefen er ansvarlig i forhold til implementering af sundhedsplatformen samt dennes fremadrettede drift.

Souschefen er ansvarlig for medicinbestilling og håndtering af utilsigtede hændelser i henhold til gældende instrukser.

Visitation:

Souschefen er i samarbejde med hospicelægen den dagligt ansvarlig for visitering af patienter i henhold til gældende retningslinjer.

I denne opgaver ligger også en tæt dialog med henvisende instanser, samt kommende patienter og deres pårørende.

 

Souschefen er en del af husets ansigt ud ad til og deltager i relevante samarbejds- og netværksfora, ligesom souschefen deltager i undervisnings- og foredragsvirksomhed.

Souschefen er sammen med frivilligkoordinatoren ansvarlig for afholdelse af mindeaftner for efterladte.

Souschefen er nærmeste sparringspartner for hospicechefen og bliver således inddraget i overvejelser og beslutninger på strategisk og taktisk niveau.

Souschefen deltager sammen med hospicechefen i ledelsessupervision.

 

Personlig og faglige kompetencer:

 • Autoriseret sygeplejerske med bred klinisk erfaring.
 • Har leder erfaring og lederuddannelse.
 • Kan lede ud fra værdierne: rummelighed, ansvarlighed, medinddragelse og ansvarlighed.
 • Er en synlig og nærværende leder, der er anerkendende i sin tilgang til medarbejderne.
 • Kan arbejde i og understøtte et tværfagligt miljø.
 • Er en habil bruger af it, har evner at sætte sig ind i nye systemer og formidle sin viden på området videre.
 • Er åben og kreativ i sin tilgang– kan se muligheder frem for begrænsninger.
 • Har gode kommunikative evner.
 • Er en god formidler.
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret.

 

Stillingen er uden højeste tjenestetid.