Ledige stillinger

 

Vi søger nye sygeplejersker 32 timer pr. uge i dag/aftenvagt

Tiltrædelse 1. dec 2020

Omsorg, rummelighed, ansvarlighed og medinddragelse er de overordnede værdier for vores arbejde på Svanevig Hospice.

Svanevig Hospice er et hus fuld af engagerede og dygtige medarbejdere, der bestræber sig på at gøre patienternes og de
pårørendes tid på Svanevig bedst mulig.

Da vi har kollegaer, der har valgt at gå på pension, søger vi:

Sygeplejersker til to faste stillinger i dag/aftenvagt.

 • Du skal have minimum 2 års klinisk erfaring.
 • Du skal påregne 17-20 aftenvagter på et 12 ugers vagtrul.
 • Der arbejdes hver tredje weekend, og nogle gange vil din arbejdsweekend være vagter af 12 timers
  varighed fra kl. 07:30-19:30.

Vores forventninger til dig:

 • du er velfunderet, engageret og imødekommende,
 • du kan planlægge, udøve og vurdere sygeplejen til alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende,
 • du har gode kommunikative evner,
 • du sætter symptomlindring og livskvalitet i højsædet, har respekt for den enkelte patients valg og fravalg og kan arbejde
  ud fra betragtningen om, at livet har værdi, til det ophører,
 • du har lyst til at arbejde i et tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring,
 • du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel,
 • du har flair for IT – eller er villig til at få det. Vi arbejder med Sundhedsplatformen.

Du kan læse mere om Svanevig Hospice på www.svanevighospice.dk

Aflønningen sker efter overenskomst mellem DSR og Danske regioner.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til souschef Sharon Carn tlf. 54445434.

Ansøgningsfrist d. 16 oktober. kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43 + 44.

Skriftlig ansøgning sendes til: Svanevig Hospice, Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm.  Att. Sharon Carn
eller mail shca@svanevighospice.dk