Ledige stillinger

 

Svanevig Hospice søger ny sygeplejerske 32 timer pr. uge
med tiltrædelse 1. Maj 2021 – gerne før

Omsorg, rummelighed, ansvarlighed og medinddragelse er de overordnede værdier for vores arbejde på Svanevig Hospice.

Svanevig Hospice er et hus fuld af engagerede og dygtige medarbejdere, der bestræber sig på at gøre patienternes
og de pårørendes tid her på stedet bedst mulig.

Vi søger:

En sygeplejerske til en fast stilling i dag- og nattevagt.

Du skal have minimum to års klinisk erfaring, og du skal være indstillet på at at arbejde i dag- og nattevagt.
Du skal påregne 17-20 nattevagter på et 12 ugers vagtrul.
Der arbejdes hver 3. weekend, og nogle gange vil din arbejdsweekend være vagter af 12 timers varighed fra kl. 19:30 -07:30.

Vores forventninger til dig:

  • Du er velfunderet, engageret og imødekommende.
  • Du kan planlægge, udøve og vurdere sygeplejen til alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende.
  • Du har gode kommunikative evner.
  • Du vil sætte symptomlindring og livskvalitet i højsædet og har respekt for den enkelte patients valg og fravalg.
  • Du kan arbejde ud fra betragtningen om, at livet har værdi til det ophører.
  • Du har lyst til at arbejde i et tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring.
  • Du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel.
  • Du har flair for IT – eller er villig til at få det. Vi arbejder med Sundhedsplatformen.

Du kan læse mere om Svanevig Hospice på svanevighospice.dk

Aflønningen sker efter overenskomst mellem DSR og Danske regioner.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til souschef Sharon Carn Ljunggren tlf. 54445434.

Ansøgningsfrist d. 12 marts 2021 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12.

Skriftlig ansøgning sendes til Svanevig Hospice, Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm. Att. Sharon Carn Ljunggren
eller mail shca@svanevighospice.dk.