Ledige stillinger

Ferie- og weekendafløsere til køkken- og rengøring på Svanevig Hospice søges hurtigst muligt

Vi søger et antal afløsere, som både kan afløse i vores køkken og i rengøringen.

De primære opgaver er:

 • Dagligt at lave mad til patienter, deres pårørende samt personale og frivillige.
 • At tage hensyn til de ønsker og behov patienterne og deres pårørende har til maden.
 • Daglig rengøring af fællesarealer og patientstuer.


Personlige kompetencer:

 • Du kan arbejde selvstændigt, men samtidigt fungere i en tværfaglig gruppe.
 • Du er fleksibel og kan bevare overblikket.
 • Du er initiativrig og omstillingsparat.
 • Du er udadvendt og har godt humør
 • Du er besiddelse af god indfølingsevne og situationsfornemmelse.

Løn i henhold til gældende overenskomst med Kost- og Ernæringsforbundet samt regionen.

Ansøgningsfrist: snarest muligt.

Ansættelsessamtaler bliver afholdt løbende.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kok Bettina Lund tlf.: 5416 6925 eller på mail belu@svanevighospice.dk

Ansøgning sendes til kok Bettina Lund eller på mail: belu@svanevighospice.dk

Svanevig Hospice søger nye sygeplejersker 32 timer pr. uge, med tiltrædelse 1. maj 2020

 

Omsorg, rummelighed, ansvarlighed og medinddragelse er de overordnede værdier for vores arbejde på Svanevig Hospice.

Svanevig Hospice er et hus fuld af engagerede og dygtige medarbejdere, der bestræber sig på at gøre patienternes og de pårørendes tid, her på stedet, bedst mulig.

Da nogle af vores kollegaer har valgt at gå på pension, og andre er i lykkelige omstændigheder, søger vi:

To faste stillinger, et barselsvikariat samt sommerferieafløsere.

Vi søger nye kollegaer med minimum 2 års klinisk erfaring, der gerne vil arbejde i dagvagt/aftenvagt eller dagvagt/nattevagt.

Vores forventninger til dig:

 • Du er velfunderet, engageret og imødekommende.
 • Du kan planlægge, udøve og vurdere sygeplejen til alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende.
 • Du har gode kommunikative evner.
 • Du vil sætte symptomlindring og livskvalitet i højsædet og har respekt for den enkelte patients valg og fravalg, ligesom du kan arbejde ud fra en holdning om, at livet har værdi til det ophører.
 • Du har lyst til at arbejde i et tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring.
 • Du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel.
 • Du har flair for it – eller  er villig til at få det. Vi arbejder med Sundhedsplatformen.

Du kan læse mere om Svanevig Hospice på www.svanevighospice.dk

Aflønningen sker efter overenskomst mellem DSR og Danske regioner.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til souschef Sharon Carn tlf. 54445434.

Ansøgningsfrist d. 16 marts. kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.23+24 marts. Notér venligst hvilken stilling du søger i din ansøgning.

Skriftlig ansøgning sendes til Svanevig Hospice, Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm. Att. Sharon Carn eller mail shca@svanevighospice.dk