Medarbejdere

På Svanevig Hospice er der ansat læge, sygeplejersker,
fysioterapeuter, præst, musikterapeut, pedel, sekretær, frivilligkoordinator,
kok, køkkenassistenter og serviceassistenter.