Studerende

Svanevig Hospice er praktiksted for primært 6. semester sygeplejestuderende.

Vi har siden januar 2015 været godkendt som praktiksted. Vores hovedformål er at introducere studerende til, hvad palliation er set i relation til blandt andet lindring og livskvalitet. Al undervisning har naturligt afsæt i Svanevig Hospices værdigrundlag.

Vi er to kliniske vejledere, som sammen med resten af huset oplever en stor glæde ved at dele ud af vores viden.

 

Beskrivelse af Klinisk Undervisningssted Svanevig Hospice kan downloades

her